പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി - പഴയ മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്ങനെ പുതുക്കാം

വളരെ പണ്ട് ക്ഷേമനിധി പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നവർ - പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് വീണ്ടും രജിസ്റ്റ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വളരെ പണ്ട് ക്ഷേമനിധി പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നവർ - പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് വീണ്ടും രജിസ്റ്റ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ പഴയ മെമ്പർഷിപ്പ് നംമ്പരുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സ്റ്റെപ്പ്.

താഴെയുളള വീഡിയോ കാണുക.യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക -